Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 25 Augustus 2019

09:00     Erediens: Ds. Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00     Kinderkerk: Amanda Sadie 0839425735

10:00     Kategese : Louis van Wyk 083 650 5072

 

Maandag, 26 Augustus 2019

 

Dinsdag, 27 Augustus 2019

14:00     Hekel- en breigroep

 

Woensdag, 28 Augustus 2019

09:00      Bybelstudie

18:00      Bybelstudie

 

Donderdag, 29 Augustus 2019

 08:00     Diensgroep DvB bak pannekoek

 

Vrydag, 30 Augustus  2019

geen       Pluimbal

 

Saterdag, 31 Augustus 2019

 08:00    Basaar NG Parys-Suid

Sondag, 1 September 2019

09:00      Erediens - Ds. Barry van Wyk

09:00      Kinderkerk

10:00      Kategese