Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

* Die houtkissies in die kerk se bydrae word nou aangewend vir kerkonderhoud

* Daar is nog vleis te koop teen goeie pryse, wors @R65

* Diensgroep Jeug. Heerlike nagereg sal op die 25ste Aug na die erediens te koop wees @R15

KOOP 'N BYBEL

En help die pad hemel toe vir iemand oopmaak! In die kerkkantoor is 'n aantal Sotho Bybels (1989 vertaling) beskikbaar, 'n paar "Good News" Engelse Bybels, asook enkele Afrikaanse Bybels (1983 vertaling). Dit is 'n bekostigbare uitgawe met 'n sagte buiteband, wat te koop is teen R50 elk

PARYS BLIKKIESFEES

14 Sept. 2019. Open 08:00 @ Hoërskool Parys Skoolgronde. Ingang: R50 + blikkie kos (kinders onder 12 gratis + blikkie kos). 10 Kunstenaars, Potjiekos kompetisie, biertuin, kinder vermaak, kunsstalletjies en verskeie kosstalletjies. Ons wil 4000 blikkies kos insamel vir die mense in ons samelewing wat dit die nodigste het. Kom en deel in 'n dag vol fees, kuns, kos en barmhartigheid.

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente.  Meld asb by die Kerkkantoor aan sodat u die nodige dokumente kan voltooi.

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

GLENNIFER ETE - 13 Augustus 2019

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 90 mense. 

Wyke: Cilliers, Eike, Floyd, Freedman, Gradwell, Kamelia, Le Roux en Paulsen

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 10 Sept 2019

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Cilliers, Eike en Le Roux