Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Gebedsversoeke kan by die kerkkantoor ingehandig word.

 

Lief en Leef

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Frikkie Botha  0827779503 Marina Smith  0729977036 
Ina Mulder 0797024049 Len van Dalen 
0726274269
Frikkie & Lititia Botha 
0794977231 Van JvRensburg 0768359840
Ria  Oosthuizen 
Amot Tineke Botha 0734029777
Hannie Herbst 0712397608 Nellie Schlebusch  0568177200
Gert Marais 0827343106 Caty Esterhuizen 0568114297
Neels Mathee  0845141897 Japie Coetzee 0827717167
Annatjie Coetzee 0832902733 Hannes du Toit  0826684617
Dave Pretorius 0834800870 Albert Mitchell 0720559563
Gert Olivier 0832934185 Joey Cronje 0835426368

 Innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

Carin Burger en familie met die afsterwe van haar eggenoot, Gerhard