Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

ngweskerk son

ngweslogosml

ONS VISIE

Gedring deur God se Liefde leef ons om Hom te verheerlik.

 

ONS MISSIE

Geloof, Koinonia, Getuienis

 

SLAGSPREUK

 

GOD IS LIEFDE

 

10 November 2019

Tema: "Ek sal ju nooit vergeet nie."

Prediker: Ds.Barry van Wyk

Skriflesing: Jesaja 49:13-16

 

 Nuwe Intrekkers

 

Baie welkom! Ons wil graag met jou in verbinding tree.  Neem 'n lidmaatregistrasievorm in die rakkies in die voorportaal, of laai dit hier af. Wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 056 811 5316

 

 

 

Diens tye

Erediens 09:00
Kinderkerk  09:00
Kategese 10:00
Aanddiens Geen

H/V KORT & GRENSSTRATE,PARYS

Leer meer oor ons Kerk geskiedenis...