Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 16 Februarie 2020

09:00     Erediens: Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 17 Februarie 2020

 

Dinsdag, 18 Februarie 2020

14:00     Hekel- en Breigroep

 

Woensdag, 19 Februarie 2020

09:00       Bybelstudie

10:00       Mini-basaarvergadering

18:00       Bybelstudie

 

Donderdag, 20 Februarie 2020

 

Vrydag, 21 Februarie 2020

 18:00      Pluimbal

 

Saterdag, 22 Februarie 2020

 

Sondag, 23 Februarie 2020

09:00      Erediens - Ds.Barry van Wyk

09:00      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

10:00      Kategese  - Johan Beukes  0794739594