Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 29 November 2020

09:00     Erediens - Prof. Strauss

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 30 November 2020

  

Dinsdag, 1 Desember 2020

Geen     Brei- en Hekelgroep

10:00    Vergadering - Kersmark-teetuin

 

Woensdag, 2 Desember 2020

geen      Bybelstudie

geen      Bybelstudie

  

Donderdag, 3 Desember 2020

  

Vrydag, 4 Desember 2020

 09:00     Diensgroep Getuienis bak pannekoek

 

Saterdag, 5 Desember 2020

 

Sondag, 6 Desember 2020

09:00      Erediens -  Parys-Oos

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594