Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 1 Desember 2019

09:00     Erediens: Prof.Strauss

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

geen     Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 2 Desember 2019

 

Dinsdag, 3 Desember 2019

geen     Hekel- en breigroep    Ina van Wyk   0568114948

 

Woensdag, 4 Desember 2019

geen       Bybelstudie

geen       Bybelstudie

 

Donderdag, 5 Desember 2019

 

Vrydag, 6 Desember 2019

18:00       Pluimbal

 

Saterdag, 7 Desember 2019

 

Sondag, 8 Desember 2019

09:00      Gesamentlike Erediens - NG-Wes

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594