Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 28 November 2021

09:00     Erediens - Ds Barry van Wyk

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 29 November 2021

  

Dinsdag, 30 November 2021

14:00     Hekel & breigroepie

Woensdag, 1 Desember 2021

geen       Bybelstudie

geen      Bybelstudie

  

Donderdag, 2 Desember 2021

09:00       Gebedsaksie

 

Vrydag, 3 Desember 2021

   

Saterdag, 4 Desember 2021

 

Sondag, 5 Desember 2021

09:00      Erediens -  Prof Strauss

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594