Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 15 Maart 2020

09:00     Erediens: Prof.Strauss

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 16 Maart 2020

 

Dinsdag, 17 Maart 2020

geen     Hekel- en Breigroep

18:00    Admin, Diensverhoudinge, Eiendomme en Fondsevergadering

 

Woensdag, 18 Maart 2020

geen       Bybelstudie

geen       Bybelstudie

 

Donderdag, 19 Maart 2020

18:00       Diensgroep Diakonie, Gemeentebediening en ouderling vergadering

  

Vrydag, 20 Maart 2020

 18:00      Pluimbal

 

Saterdag, 21 Maart 2020

 

Sondag, 22 Maart 2020

09:00      Erediens - Prof.Strauss

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594