Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 6 Oktober 2019

09:00     Erediens: Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00     Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese : Johan Beukes 0794739594

18:00    Lofprysing - Francois & Elizabeth Fourie

 

Maandag, 7 Oktober 2019

 

Dinsdag, 8 Oktober 2019

14:00     Hekel- en breigroep    Ina van Wyk   0568114948

 

Woensdag, 9 Oktober 2019

09:00       Bybelstudie

18:00       Bybelstudie

 

Donderdag, 10 Oktober 2019

  

Vrydag, 11 Oktober 2019

18:00       Pluimbal

 

Saterdag, 12 Oktober 2019

 

Sondag, 13 Oktober 2019

09:00      Erediens - Ds.Barry van Wyk

09:00      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

10:00      Kategese - Johan Beukes  0794739594