Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 13 Desember 2020

09:00     Erediens - Ds. Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 14 Desember 2020

  

Dinsdag, 15 Desember 2020

Geen     Brei- en Hekelgroep

 

Woensdag, 16 Desember 2020

09:30     Geloftediens- Moedergemeente

geen      Bybelstudie

geen      Bybelstudie

  

Donderdag, 17 Desember 2020

  

Vrydag, 18 Desember 2020

  

Saterdag, 19 Desember 2020

 

Sondag, 20 Desember 2020

09:00      Erediens -  NG Parys-Suid

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594