Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 10 November 2019

09:00     Nagmaal: Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00     Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese-afsluiting : Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 11 November 2019

 

Dinsdag, 12 November 2019

11:30     Glennifer-ete

geen     Hekel- en breigroep    Ina van Wyk   0568114948

 

Woensdag, 13 November 2019

09:00       Bybelstudie

18:00       Bybelstudie

 

Donderdag, 14 November 2019

18:00     Diensgroep Diakonie, Getuienis, en Ouderlinge vergadering

 

Vrydag, 15 November 2019

18:00       Kers Pik en Proe

geen        Pluimbal

 

Saterdag, 16 November 2019

 

Sondag, 17 November 2019

09:00      Erediens: Ds.Barry van Wyk

09:00      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594

18:00     Kerssangdiens-NG Moedergemeente