Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 18 Oktober 2020

09:00     Erediens - Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 19 Oktober 2020

  

Dinsdag, 20 Oktober 2020

14:00     Hekel- en Breigroep

 

Woensdag, 21 Oktober 2020

09:00      Bybelstudie

10:00     Diensgroep - DvB vergadering

18:00      Bybelstudie

  

Donderdag, 22 Oktober 2020

  

Vrydag, 23 Oktober 2020

 

Saterdag, 24 Oktober 2020

 

Sondag, 25 Oktober 2020

09:00      Erediens -  Ds.Barry van Wyk

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594