Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 11 April 2021

09:00     Erediens - Ds Barry van Wyk

              Deurkollekte: 

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 12 April 2021

  

Dinsdag, 13 April 2021

14:00     Brei- en Hekelgroep (by die kerksaal)

18:00     Sentrale Kerkraadsvergadering

Woensdag, 14 April 2021

09:00      Bybelstudie

18:00      Bybelstudie

  

Donderdag, 15 April 2021

09:00       Gebedsaksie

 

Vrydag, 16 April 2021

17:00       Mini-basaar

 

Saterdag, 17 April 2021

 

Sondag, 18 April 2021

09:00      Erediens -  Ds. Barry van Wyk

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

10:00      Kategese  - Johan Beukes  0794739594