Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 17 Oktober 2021

09:00     Nagmaal - Ds Barry van Wyk

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 18 Oktober 2021

 09:00     Ringsitting

 

Dinsdag, 19 Oktober 2021

14:00     Hekel & breigroepie

14:00    Admin, Diensverhoudinge-, Eiendomme en Fondse vergadering

Woensdag, 20 Oktober 2021

09:00       Bybelstudie

18:00      Bybelstudie

  

Donderdag, 21 Oktober 2021

09:00       Gebedsaksie

 

Vrydag, 22 Oktober 2021

  

Saterdag, 23 Oktober 2021

 

Sondag, 24 Oktober 2021

09:00      Erediens -  Ds. Barry van Wyk

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594