Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 20 Junie 2021

09:00     Erediens - Ds Barry van Wyk

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 21 Junie 2021

  

Dinsdag, 22 Junie 2021

geen     Hekel & breigroepie

Woensdag, 23 Junie 2021

geen       Bybelstudie

geen      Bybelstudie

  

Donderdag, 24 Junie 2021

geen       Gebedsaksie

 

Vrydag, 25 Junie 2021

 

Saterdag, 26 Junie 2021

 

Sondag, 27 Junie 2021

09:00      Erediens -  Ds. Barry van Wyk

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594