Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 9 Januarie 2022

09:00     Erediens - Ds. Barry van Wyk

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 10 Januarie 2022

  

Dinsdag, 11 Januarie 2022

geen    Hekel & breigroepie

Woensdag, 12 Januarie 2022

geen       Bybelstudie

geen      Bybelstudie

  

Donderdag, 13 Januarie 2022

09:00       Gebedsaksie

18:30       Diensgroep Jeugvergadering

 

Vrydag, 14 Januarie 2022

  

 

Saterdag, 15 Januarie 2022

 

Sondag, 16 Januarie 2022

09:00      Jeugdiens

10:00      Kategese  - Johan Beukes  0794739594