Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

     Sondag, 21 April 2024

     09:00      Erediens -  Ds.Barry van Wyk

     09:00      Kinderkerk

     10:00      Kategese: Hein Potgieter 

              

     Maandag, 22 April 2024

           

     Dinsdag, 23 April 2024

     14:00     Koffie- & kuiergroepie

                  

     Woensdag, 24 April 2024

        09:00      Bybelstudie                        

         

     Donderdag, 25 April 2024

        09:00       Gebedsaksie

                                                                            

     Vrydag, 26 April 2024

          

     Saterdag, 27 April 2024

        

     Sondag,  28 April 2024

         09:00       Erediens - Ds.Barry van Wyk

         09:00       Kinderkerk

         10:00       Kategese - Hein Potgieter