Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 9 Augustus 2020

09:30     Whatsapp diens: Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

geen     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 10 Augustus 2020

 

Dinsdag, 11 Augustus 2020

geen     Hekel- en Breigroep

 

Woensdag, 12 Augustus 2020

11:00      Whatsapp diens - Ds.Barry van Wyk

  

Donderdag, 13 Augustus 2020

  

Vrydag, 14 Augustus 2020

  

Saterdag, 15 Augustus 2020

 

Sondag, 16 Augustus 2020

09:30      Whatsapp diens - Ds.Barry van Wyk

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594