Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 26 September 2021

09:00     Erediens - Ds Barry van Wyk

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 27 September 2021

  

Dinsdag, 28 September 2021

14:00     Hekel & breigroepie

Woensdag, 29 September 2021

09:00       Bybelstudie

18:00      Bybelstudie

  

Donderdag, 30 September 2021

09:00       Gebedsaksie

10:00       Diensgroep DVB bak pannekoek

 

Vrydag, 1 Oktober 2021

Vakansiedag

  

Saterdag, 2 Oktober 2021

 

Sondag, 3 Oktober 2021

09:00      Erediens -  Ds. Barry van Wyk

geen      Kategese  - Johan Beukes  0794739594