Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

     Sondag, 26 Junie 2022

     09:00     Erediens - Ds.Lukas Meyer

     geen      Kinderkerk

     geen     Kategese: Hein Potgieter

 

     Maandag, 27 Junie 2022

 

     Dinsdag, 28 Junie 2022

     14:00    Koffie- en kuiergroep

    

     Woensdag, 29 Junie 2022

     geen        Bybelstudie

     geen        Bybelstudie

  

     Donderdag, 30 Junie 2022

     09:00       Gebedsaksie

 

     Vrydag, 1 Julie 2022  

       

     Saterdag, 2 Julie 2022

 

     Sondag, 3 Julie 2022

     09:00       Erediens- Ds Lukas Meyer

     geen       Kinderkerk

     geen     Kategese - Hein Potgieter