Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

     Sondag, 23 Junie 2024

     09:00      Erediens-  Ds.Barry van Wyk

     geen      Kinderkerk

     geen      Kategese: Hein Potgieter 

                   

     Maandag, 24 Junie 2024

       

     Dinsdag, 25 Junie 2024

      14:00     Koffie- & kuiergroepie        

 

     Woensdag, 26 Junie 2024

       geen      Bybelstudie                    

         

     Donderdag, 27 Junie 2024

       09:00       Gebedsaksie   

                                                                

     Vrydag, 28 Junie 2024

          

     Saterdag, 29 Junie 2024

        

     Sondag,  30 Junie 2024

         09:00       Erediens - Ds.Barry van Wyk

         geen        Kinderkerk

         geem       Kategese - Hein Potgieter