Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 21 Februarie 2021

09:00     NAGMAAL - Ds. Barry van Wyk

              Deurkollekte: 

geen      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 22 Februarie 2021

  

Dinsdag, 23 Februarie 2021

14:00     Brei- en Hekelgroep (by die kerksaal)

Woensdag, 24 Februarie 2021

09:00      Bybelstudie

10:00      Basaarvergadering

18:00      Bybelstudie

  

Donderdag, 25 Februarie 2021

 

Vrydag, 26 Februarie 2021

18:00        Pluimbal  

 

Saterdag, 27 Februarie 2021

 

Sondag, 28 Februarie 2021

09:00      Erediens -  Ds.Barry van Wyk

geen      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

10:00      Kategese  - Johan Beukes  0794739594