Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Sondag, 26 Januarie 2020

09:00     Erediens: Ds.Barry van Wyk

              Deurkollekte: Sinodale Kollekte / Kerkonderhoud

09:00      Kinderkerk: Wilna v Buren-Scheele 0829239028

10:00     Kategese: Johan Beukes 0794739594

 

Maandag, 27 Januarie 2020

 

Dinsdag, 28 Januarie 2020

14:00     Hekel- en Breigroep

18:00     Admin-, Eiendomme- en Fondsevergadering

 

Woensdag, 29 Januarie 2020

09:00       Bybelstudie

10:00      Mini-basaar vergadering

geen       Bybelstudie

 

Donderdag, 30 Januarie 2020

08:00       DvB bak pannekoek

 

Vrydag, 31 Januarie 2020

 18:00      Pluimbal

 

Saterdag, 1 Februarie 2020

 

Sondag, 2 Februarie 2020

09:00      Erediens - Ds.Barry van Wyk

09:00      Kinderkerk - Amanda Sadie   0839425735

10:00      Kategese  - Johan Beukes  0794739594

18:00      Lofsangaand- Francois & Elizabeth