Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Daar sal geen kategese wees tot verdere kennisgewing

* Bybelstudie hervat op 7 Oktober in die kerk

* Ons benodig asb persone om behulpsaam te wees met die katgse-klasse vir 2021.  Persone wie belangstel, kontak asb vir Johan Beukes 0794739594

* Beprekings by die kerkkantoor voor of op Donderdag asb vir Eredienste

DIENSGROEP DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Bak pannekoek die 2de Oktober 2020 @R4.00. Afhaal van pannekoeke vanaf 11:00-12:00.Plaas asb bestellings voor of op 30 Sept.2020 om 09:00 by die kerkkantoor of by Corina 0822568729. Baie dankie

INTERNASIONALE HONDSDOLHEIDDAG

Inenting: 28 September 2020. 8H:30-15:30. Honde moet aan leibande wees en katte in sakke of hokke. Dra asb u masker en hou sosiale afstand.  Die SAPD en Dept van Gesondheid sal monitor 

VLEISTAFEL

Daar is nog wors en beperkte hoeveelheid kookvleis beskikbaar by die kerkkantoor. Dinsdae tot Vrydag vanaf 10:00 tot 12:00.  Bestellings vir maalvleis moet asb voor Dinsdag 11:00 geplaas word. Maalvleis bestellings kan Vrydag tussen 10:00 en 12:00 afgehaal word. Baie dankie.

VLOOIMARK - 31 OKTOBER 2020

Daar word beplan om op bogenoemde datums 'n vlooimark te hou. Bring asb alle oortollige items in en om die huis wat u nie meer wil gebruik nie.  Heerlike eetgoed sal ook te koop wees.  By voorbaat dankie

PARYS GEMEENSKAP VOEDSELSKEMA

Benodig vir kos pakkies en sop: Pampoen, uie, aartappels, suiker, rys, toiletpapier, wortels, vleis, soupmix, botter, speserye, 1kg botterbakkies vir sop.

Toebroodjie projek: Margarien, polonie, kaas, mayonaise, eiers, marmite of bovril, sakkies vir verpakking.

Persone wat bereid is om te help met sop maak kan vir Sonja skakel by 0797845956. Dankie aan die wat die projek reeds ondersteun. Die Kospakkies/skenkings kan daagliks by die kerkkantoor afgelewer word tussen 10:00 en 15:00. Belangrik: Skakel vir Dries 0729682136 as jy gaan aflewer sodat hy die hek kan oopmaak

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER ETE - 

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Allenby, Hickman, Loop, Reading, Schoonwinkel, Van Coller, Venus en Wes

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Bredell, Delver en End