Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Kerkraadsvergadering verskuif na die 2de Maart 2021

* Persone word dringend benodig met die elketroiese klankbord.  Skakel die kerkkantoor

* Persone wat bankinbetalings doen moet asb hul naam en van as verwysing by die inbetaling aanbring. Baie dankie

KERK-KOOR

Daar word beplan om weer met 'n koor te begin.  Alle persone wat belangstel om in die koor te wil sing moet asb die kerkkantoor (056 8115316) kontak. Baie dankie.

MINI BASAAR - 5 MAART 2021 VANAF 17:00

Ons gemeente hou eersdaags weer Mini-basaar met heerlike wegneem-etes. Daar gaan ook heerlike gebak, pannekoeke, poedings, kerrie en rys, asook worsbroodjies te koop wees. Ons benodig asb bestanddele vir die verversings, maar kontant sal ook baie welkom wees.  Persone wie belang stel om gebak te voorsien vir die koektafel moet asb met die kerkkantoor skakel.  Ons doen 'n beroep op elkeen om ons in hierdie projek te ondersteun.  Laat weet ook sommer die bure, familie en vriende en vra vir hul ondrsteuning. Bestellings vir wegneemetes moet vooraf geplaas word asb.

BYBELSTUDIE

Daar was agv die Covid 19 pandemie vir 'n lang tyd nie Bybelstudie byeenkomste gehou nie. Ment dank aa ons Hemelse Vader kan ons weer voortgaan  met die byeenkomste DV elke Woensdag. U word uitgenooi a die Bybelstudie byeekomste.  'n Bybelboek word vers vir vers bespreek.  Die Bybelstudie word aangebied deur Ds.Barrie. Almal is welkom om dit by te woon.

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER ETE - 

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Sally Martin, Delver, End, Bredell, Koppieskraal, Pistoriusrust M1 en M2

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Bredell, Delver en End