Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Persone wat bankinbetalings doen moet asb hul naam en van as verwysing by die inbetaling aanbring. Baie dankie

* Lig asb die kerkkantoor in indien u verhuis het en/of enige  inligting soos selfoon nommers of e-pos adresse verander het

* Indien daar lidmate is wat bereid is om behulpsaam te wees met die maak van die eetgoed (koek en tee na kerk) kan hulle vir Stephanie de Lange skakel by 083 660 5907 of die kerkkantoor. By voorbaat dankie

* Indien u loof, konifere, vlas of enige iets het wat in blommerangskikkings gebruik kan word vir die kerk, kontak asv vir Lehane Rothman (082 852 0167) of die kerkkantoor. By voorbaat baie dankie. 

* Aanddiens (NG Kerk Parys Suid). Elke laaste Sondag van die maand om 17:00. Almal welkom

* Die voorsang sal in die toekoms 08:45 begin. Baie dankie

* Alle lidmate wat graag in die koor wil sing van die kerk is welkom. Kontak asb vir Hermien Bosman (0836625130 of die kerkkantoor. 

KERKBASAAR - 30 JULIE 2022

Daar word beplan om weer ons kerkbasaar op DV 30 Julie 2022 te hou. Sonder die bydraes en gebede van ons gemeentelede sal die kerkbasaar nie kan slaag en ons doel bereik nie! Indien u bereid is om op die dag te help met verkope, skakel asb die kerkkantoor.

KOFFIE-EN-KUIER-GROEP

Indien u van die volgende artikels het wat u nie meer gebruik nie of in u pad is, sal die brei groepie dit graag wil gebruik. Boeke, boekrak en wol. Hulle wil 'n biblioteek begin waar lidmate boeke kan uitneem. Dankie

GEBEDSAKSIE

Alle lidmate word uitgenooi om Donderdae om 09:00 saam te kom bid vir die geestelike welstand van die gemeente.  Lidmate word ook uitgenooi om Marina te kontak om by 'n deurlopende binnekamer-gebedsaksie in te skakel met die oog op veral voorbidding vir die geestelike welstand van die gemeente. Indien jy 'n gebedsversoek het of iemand op ons lys wil plaas vir voorbidding kan jy vir Marina Stander kontak by 0823714700 of 'n whatsapp vir haar stuur

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

GLENNIFER ETE - 

NG Gemeente Parys-Wes is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. Die ete word deur lidmate van die kerk onderleiding van Alet Verwey (082 6431 508) voorberei. Kontantbydaes sal verwelkom word. Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 26 Julie 2022

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Allenby, Protea en Reading