Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Persone wat bankinbetalings doen moet asb hul naam en van as verwysing by die inbetaling aanbring. Baie dankie

* Lig asb die kerkkantoor in indien u verhuis het en/of enige  inligting soos selfoon nommers of e-pos adresse verander het

* Aanddiens NG Parys-Suid elke laaste Sondag van die maand om 17:00

* NG Wes se alleenlopende mans en dames (55- jaar) word uitgenooi om deel te wees van 'n informele kuiergroep. Whatsapp jou besonderhede na Linda Kruger 082 693 1331.

* Gemeente Biblioteek. Boeke kan gratis uitgeneem word. Kontak die Kerkkantoor vir enige navrae

* Die ondersteunersgroep vir Alzheimers vergader elke 3de Woensdag van die maand om 15:00 te Van Collerstraat 40

MUSIEKBEDIENING

Lidmate met die liefde vir musiek, in besonder kerkmusiek om God te verheerlik, word uitgenooi om weer 'n musiek bediening te begin. Hierdie groep kan ook die leiding neem met gemeentesang voor die oggenddienste, asook met ander sake rakende musiek in die kerk as 'n bydrae tot effektiewe godsdiensstrukturering. Indien jy belang stel en geroepe daartoe voel, skakel asb ons orrelis, Hermien Bosman 083 6625130

NG WES PALISSADE PROJEK

Die kerk se palissade moet geskuur en geverf word. Daar is ongeveer 95 panele, wat dit 'n redelike groot projek maak. Daar word 'n 150 of 200 liter kompressor benodig (op 'n leen basis), asook vrywilligers om te help. Borgskap vir arbeid (R200 per dag) is baie welkom. Donasies vir verf is ook baie welkom en kan by die kerkkantoor inbetaal word. Ons het reeds 'n donasie van 60 liter verf ontvang (baie dankie), Kontak vir Gideon (082 800 6119) of vir Dries indien u kan help met die projek of 'n kompressor kan verskaf vir die projek. Baie dankie.

ONS WINKEL

"Pre-loved" klere te koop by die kerksaal op Dinsdae tussen 15:00-16:00 en Donderdae tussen 10:00 - 12:00. Ons benodig hulp met die bemanning van die winkel. Skenkings van klere is ook welkom. Kontak asb die kerkkantoor.

BID SAAM

Deur die weeklikse gebedsbyeenkoms by te woon en/of aan te sluit by die whatsapp/sms groep (082 371 4700). Ons bid veral vir geestelike groei en vir almal wat swaarkry.

BYBELSTUDIE

Daar is weekliks Bybelstudie in die konsistorie, Woensdae om 09:00. Die Bybelstudie word aangebied deur ds.Barry van Wyk. Almal is welkom. Niemand is te oud of jonk om te leer of geestelik te groei nie.(Neem asb kennis dat die Bybelstudie eers na die week van Gebed sal begin)

KOFFIE-EN-KUIER-GROEP

Kom kuier saam op Dinsdae om 14:00. Almal welkom! Vir meer inligting kontat Cynthia Bergh 083 447 8228

GEBEDSAKSIE

Alle lidmate word uitgenooi om Donderdae om 09:00 saam te kom bid vir die geestelike welstand van die gemeente.  Lidmate word ook uitgenooi om Marina te kontak om by 'n deurlopende binnekamer-gebedsaksie in te skakel met die oog op veral voorbidding vir die geestelike welstand van die gemeente. Indien jy 'n gebedsversoek het of iemand op ons lys wil plaas vir voorbidding kan jy vir Marina Stander kontak by 0823714700 of 'n whatsapp vir haar stuur

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

GLENNIFER ETE - 

NG Gemeente Parys-Wes is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 80 mense. Die ete word deur lidmate van die kerk onderleiding van Alet Verwey (082 6431 508) voorberei. Kontantbydaes sal verwelkom word. Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete die kerkkantoor skakel asb. Dankie aan almal wat betrokke was en 'n bydrae gemaak het om hierdie geleentheid moontlik te maak en ook vir die voorbereiding van die ete

SOPBEURT - 11 Junie 2024

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers. Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar sop en brood bygedra het vir die kinders van Mponeng skool. Dit word opreg waardeer.

Wyke : Pistoriusrust, Koppieskraal