Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

* Ons benodig asb dringend persone om behulpsaam te wees met die kategese-klasse vir volgende jaar (2020). Persone wie belangstel, kontak asb vir Johan Beukes 0794739594

 * Persone word dringend benodig vir hulp met die elektroniese klankbord. Dit is 'n eenvoudige program en opleiding word gedoen tot u heeltemal daarmee vertroud is.  Indien u kan help, skakel asb die Kerkkantoor.

 

BYBELSTUDIE

Begin Woensdag, die 29ste Januarie 2020 om 09:00 en 18:00.  'n Bybelboek word vers vir vers bespreek.  Die Bybelstudie word aangebied deur Ds.Barry.  Alamal is welkom om dit by te woon.

BYBELFEES 2020 - NG KERK PARYS-OOS

Jafels: Koop en afhaal van bestellings, Don.30 Jan 09:00-13:00. Vry. 31 Jan 08:00-13:00. Skakel kerkkantoor (0568113791) vir bestellings van jafels of kom koop maar net.

Saterdag, 1 Februarie 2020, vaaf 07:00 by NG Kerk Parys-oos.  Om die blok Pretstap, fietsry, draf ....2km, 5km, 10km, 15km.  Inskrywingsgeld: Volwassenes R20, Kinders R10, Gesin R50, span van 10 R50.  Betaal inskrywingsgeld by tafels. Elke deelnemer ontvang medalje van die Bybelgenootskap

MINI-BASAAR - 6 Maart 2020 vanaf 17:00

Daar is nog presies 6 weke oor voor ons mini-basaar! Die Kerkraadslede sal binnekort by u 'n draai maak met die basaarlyste.  Meld asb aan waar u bereid is om te help.  Gemeentelede in wyke sonder kerkraadslede kan met die kerkkantoor skakel vir items vir die basaarlyste.  Ons het elke gemeentelid se betrokkenheid nodig om hierdie mini-basaar 'n sukses te maak.  Kontak asb vir die kerkkantoor as u bereid is om by 'n tafel te help.  By voorbaat baie dankie!

DIENSGROEP JEUG

* Heerlike nagereg word verkoop, 2 Februarie 2020, @R15 per bakkie. U ondersteuning sal waardeer word. Dankie!

* Motorwas - 8 Februarie 2020. Laat u motor was teen 'n spesiale prys van R60 per motor terwyl u onder die bome ontspan.  Verversings sal ook te koop wees.

VALENTYN PIK EN PROE

14 Februarie 2020 om 18:00.  Kom verras ons met 'n gunsteling Pik & Proe gereg, indien dit vir u moontlik is.  Toegang: sonder gereg: R40, met gereg R35. Kom geniet die lieflike aand saam met ons!

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente.  Meld asb by die Kerkkantoor aan sodat u die nodige dokumente kan voltooi.

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

GLENNIFER KERSETE - 11 Februarie 2020

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Allenby, Hickman, Loop, Reading, Schoonwinkel, Van Coller, Venus en Wes

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 4 Februarie 2020

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Pistoriusrust en Koppieskraal