Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

* Die houtkissies in die kerk se bydrae word nou aangewend vir kerkonderhoud

* Daar is nog heerlike wors van die basaar te koop @ R65/kg.  Maak gou om teleurstelling te voorkom.

* Roomys is ook te koop ten bate van die Diensgroep Jeug!

* Ons het 'n tekort aan Kerkraadslede en wil 'n beroep doen op die gemeente dat indien u geroepe voel om op die Kerkraad te dien of as hulp-diaken of ouderling op te tree, u asb die kerkkantoor sal kontak

 

ALGEMENE SINODE- 6-11 OKTOBER 2019

Almal se voorbidding word vir hierdie belangrike vergadering van die NG Kerk versoek.  Bid dat die Heilige Gees die leiding sal neem in besprekings, asook in besluite wat geneem moet word.  Bid ook asb dat al die afgevaardigdes en andere van regoor die land, veilig sal reis. Baie dankie

LOFPRYSING

6 Oktober 2019. Kom sing saam met Francois en Elizabeth Fourie om 18:00 - NG Parys-Wes.  Almal is welkom. Bring blomme saa - 'n bossie uit jou tuin, of uit die veld, selfs net 'n enkele blom.  Kom sit dit voor die kruis neer as 'n simbool van dankbaarheid vir iets wat god vir jou persoonlik gedoen het.

FUNKSIE VIR BEJAARDES - 18 OKTOBER 2019

Al ons Senior burgers van 70 jaar en ouer is baie welkom.  Laat weet asb die kerkkantoor voor of op die 16de Oktober 2019 of u sal belangstel om die funksie by te woon.  Baie dankie

GELEENTHEID VIR SAMESANG: NG KERK PARYS-SUID

U word hartlik uitgenooi na 'n geleentheid van harlike samesang uit die Liedboek van die Kerk.  Bekande en geliefde psalms en gesange sal met orrelbegeleiding gesing word.  Dit vind plaas in die NG Kerk Parys-Suid op Sondag, 20 Oktober 2019 om 15:00.  Bring asb u liedboek saam, indien moontlik

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

GEMEENTE-ETE-POTJIEKOS

20 Oktober 2019 vanaf 12:00.  Lekker potjie om van te kies (hoender, beesvleis of skaap). Koste R50 per persoon. Plaas asb bestellings by die kerkkantoor voor of op 15 Oktober 2019

NUWE INTREKKERS

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente.  Meld asb by die Kerkkantoor aan sodat u die nodige dokumente kan voltooi.

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

GLENNIFER KERSETE - 12 November 2019

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: De Villiers, Dwars, Grewar, Johanna, Noorder, Protea en Villa Riviera.

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 8 Oktober 2019

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Grewar, Johanna en Paulsen