Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Persone word dringend benodig vir hulp met die elektroniese klankbord. Dit is 'n eenvoudige program en opleiding word gedoen tot u heeltemal daarmee vertroud is.  Indien u kan help, skakel asb die Kerkkantoor.

 PAD-PROJEK

Ons wil graag die slaggate in die straat voor die kerk opvul.  Indien u bereid is om 'n sakkie sand, sement, donasie of arbeid te skenk vir hierdie projek sal dit waardeer word.  Vir meer inligting skakel asb vir Dries de Jager (gemeentebestuurder). By voorbaat dankie!

MINI-BASAAR - 6 Maart 2020 vanaf 17:00-19:00

Enige gebak in die vorm van koeke, terte, beskuit, skons, kolwyntjies, of enige iets lekker vir ons koektafel en poedings vir die nageregtafel sal waardeer word. Baie dankie! Kom ondersteun ons asb!

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Nuwe intrekkers word hartlik verwelkom in ons gemeente.  Meld asb by die Kerkkantoor aan sodat u die nodige dokumente kan voltooi.

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER KERSETE - 11 Februarie 2020

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Allenby, Hickman, Loop, Reading, Schoonwinkel, Van Coller, Venus en Wes

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 10 Maart 2020

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Allenby, Protea en Reading