Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

POSDUIF

Onthou die posduif is elektronies beskikbaar, asook hier.  Stuur jou e-pos adres vir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

AANDAG

 * Lidmate wat nie toegang het tot elektroniese inbetalings nie en wat wil inbetaal kan reëlings tref met Wilma 0824597810, Dries 0729682136.

* Gesigsmaskers te koop by die kantoor! R20 elk

CORONA VIRUS

Die Sentrale Kerkraad het tydens hulle onlangse vergadering besluit dat geen eredienste of vergaderings by die kerk gehou sal word nie.  Vergaderings al tot verdere kennisgewing via ZOOM geskied.  Ds.Barry sal voortgaan om op  Sondae ne Woensdae 'n boodskap via Whatsapp uit te stuur.  Die Sentrale Kerkraad sal weer aan die einde van Junie/begin Julie die saak heroorweeg, afhangende van die  COVID-19 situasie in die land/dorp. 

BASAAR

Ons basaar gaan uit die aard van die Covid-19 saak hierdie jaar 'n  bietjie anders gedoen word. Ons gaan op 10 Julie, 31 Julie en 15 Augustus verskillende etes aanbied.

Eerskomende Vrydag 10 Julie: Hoenderete (met rys en groente) R40. Nagereg R15. Plaas asb bestellings by Annelie (0727849413 of Dries (0729682136) voor Woensdag 8 Julie om 14:00. U kan bestellings afhaal op Vrydag tussen 16:00 en 18:00. Aflewering vir bejaardesentrums, asook die wat nie kan afhaal nie, kan gereel word.

PARYS GEMEENSKAP VOEDSELSKEMA

Benodig vir kos pakkies en sop: Pampoen, uie, aartappels, suiker, rys, toiletpapier, wortels, vleis, soupmix, botter, speserye, 1kg botterbakkies vir sop.

Toebroodjie projek: Margarien, polonie, kaas, mayonaise, eiers, marmite of bovril, sakkies vir verpakking.

Persone wat bereid is om te help met sop maak kan vir Sonja skakel by 0797845956. Dankie aan die wat die projek reeds ondersteun. Die Kospakkies/skenkings kan daagliks by die kerkkantoor afgelewer word tussen 10:00 en 15:00. Belangrik: Skakel vir Dries 0729682136 as jy gaan aflewer sodat hy die hek kan oopmaak

HUISBESOEKE

Lidmate wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie en graag 'n besoek van die leraar of 'n ouderling of diaken wil ontvang, kontak asb die kerkkantoor

NUWE INTREKKERS

Baie welkom in die gemeente. Vorms vir gebruik deur nuwe intrekkers is beskikbaar in die voorportaal.  Voltooi asb een en plaas dit in die kollektebord sodat ons julle kan kontak of kom besoek ons by die kerkkantoor..

AANDAG ALLE LIDMATE

Ons is besig om ons databasis op datum te bring. En versoek u asb om met die kerkkantoor te skakel ten einde na te gaan of u inligting korrek is. By voorbaat dankie

DANKOFFERS

Die lidmate wat in wyke woon wat nie 'n diaken of 'n ouderling het nie, moet asb hul bydraes by die kerkkatoor afgee of neem 'n koevertjie in die ingangsportaal en gooi dit in die kollekte-bordjie. Baie dankie vir jul samewerking

CHT, ESTERHOF,BETHLEHEM

Die geboue by CTK is al baie oud en afgeleef.  Aangesien geen instandhouding vanaf die Staat of Engo gedoen word nie, het die huisouers, Elsabe en Boet, dit op hulself geneem om Esterhof te laat verf.  Om hierdie uitgawe aan te gaan word daar slegs staat gemaak op bydraes van die gemeenskap, finansieel of verfmateriaal.  Bydraes tot hierdie projek sal waardeer word. Betaling kan gemaak word aan: Charlotte Theron Kinderhuis, ABSA tjekrekening 0770230101, Takkode 632550. Verwysing: Esterhof-verfprojek.

Hou 'n Skrikkeljaardan (Fondsinsameling). 28 Febr.2020 om 18:00 vir 18:30. Koste: R250 per paar en R80 per persoon 0/16. Dit sluit in verversings, spitbraai met bykosse en nagereg. Plek: CTK Lapa, Wesselsstraat 46, Bethlehem

GLENNIFER ETE - 

Die volgende wyke is verantwoordelik vir middagete  vir ongeveer 100 mense. 

Wyke: Allenby, Hickman, Loop, Reading, Schoonwinkel, Van Coller, Venus en Wes

Sal vrywilligers wat bereid is om te help met bg ete in die Wyke die kerkkantoor skakel asb.

SOPBEURT - 

Eenkeer per maand deel die Kommissie vir Getuienis sop en toebroodjies uit aan hulle wat minderbevoorreg is.  Sal die volgende wyke asb 5lt sop plus een brood se toebroodjies per wyk by die ou Pastorie aflewer op bogenoemde datum.  Bring die sop asb in roomys/joghurt houers

Wyke : Bredell, Delver en End