Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Kontak besonderhede van al die verskillende dele waar jy betrokke kan raak.

NG Kerk Parys-Wes                                 KANTOORURE:

H/V Grens en Kort strate, Parys                                                      Maandae: Gesluit
Parys, 9585                                                                                      Dinsdae: 10:00 - 12:00

T: (056) 811 5316                                                                              Woensdae - Vrydae: 08:00 - 12:00
F: (056) 811 5316

NG Kerk Parys-Wes Webtuiste Bankbesonderhede:
http://ngwes.parys.co.za   ABSA Bank
  Tjekrekening: 1130580048
NG Kerk Parys-Wes Epos Tak: 334836
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
Besoek ons op Facebook  
     
Leraar Ds. Barry van Wyk 0789682136
Skriba Annelie JvVuuren 056 811 5316(k)
Kassier Wilma Deetlefs
0568115316 
Orrelis Hermien Bosman 056 811 2526
Koster/Gemeentebestuurder Dries de Jager 0729682136
     

LEIER OUDERLING/DIAKEN

Ouderling

   
Leier: Attie du Plooy  0828573359
     

Diaken

   
Leier: Gideon Swart  
     

DIENSGROEP VOORSITTERS

TAAKGROEP VOORSITTERS    
Taakgroep Fondse Nico Wassermann 071 877 6079
Taakgroep Admin Paul Noome 084 209 6237
Taakgroep Eiendomme Gideon Swart 082 800 6119
Taakgroep Diensverhoudinge Piet du Preez 082 565 4797
     
DIENSGROEP VOORSITTERS    
Diensgroep Gemeentebediening Chris&Marina Stander 082 371 4700
Diensgroep Getuienis Hannes Jansen van Vuuren 083 309 9540
Diensgroep Jeug Hein Potgieter 082 200 4373
Diensgroep Diens van Barmhartigheid Corina Grobbelaar 082 256 8729

KATEGESE EN KINDERKERK

Kategese:

Gr R, 1, 2

Gr. 4-7

Gr.8-10

Gr.11

 

Liana Snyman

Cindy Prinsloo

Hein Prinsloo

Ds Barry van Wyk

 

0832966914

0840996669

0822004373

0789682136

Login Form