Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Kontak besonderhede van al die verskillende dele waar jy betrokke kan raak.

NG Kerk Parys-Wes                                 KANTOORURE:

H/V Grens en Kort strate, Parys                                                      Maandae: Gesluit
Parys, 9585                                                                                      Dinsdae: 10:00 - 12:00

T: (056) 811 5316                                                                              Woensdae - Vrydae: 08:00 - 12:00
F: (056) 811 5316

NG Kerk Parys-Wes Webtuist Bankbesonderhede:
http://ngwes.parys.co.za   ABSA Bank
  Tjekrekening: 1130580048
NG Kerk Parys-Wes Epos Tak: 334836
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   
Besoek ons op Facebook  
       
Leraar DS Barry van Wyk 0789682136 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skriba Annelie JvVuuren 056 811 5316(k) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kassier Wilma Deetlefs
0568115316  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orrelis Hermien Bosman 056 811 2526  
Koster/Gemeentebestuurder Dries de Jager 0729682136
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       

LEIER OUDERLING/DIAKEN

Ouderling

     
Leier: Thys van Zyl 07273353786  
O/Leier: Vakant    
       

Diaken

     
Leier: Alet Verwey 056 817 6297  
O/leier: Marie Lombaard 0828278283  
       

DIENSGROEP VOORSITTERS

TAAKGROEP VOORSITTERS      
Taakgroep Fondse Ian van Rooyen 0836450210 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taakgroep Admin Vakant    
Taakgroep Eiendomme Gert Olivier 083 293 4185 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taakgroep Regte Hannes Grimbeek   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taakgroep Diensverhoudinge Piet du Preez 082 565 4797 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DIENSGROEP VOORSITTERS      
Diensgroep Gemeentebediening Vakant    
Diensgroep Getuienis Suna Meyer 056 817 2445 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diensgroep Jeug Johan Beukes 0794739594  
Diensgroep Thabita Ina van Wyk 083 655 1880 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Diensgroep Diens van Barmhartigheid Corina Grobbelaar 082 256 8729 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KATEGESE EN KINDERKERK

Kategese:

Gr1

Gr.2-3

Gr.4

Gr.5-6

Gr.7-9

Gr.10

Gr.11

 

Nelamari Malan

Yolande Potgieter

Wilna Malan

Cindy Prinsloo

Madelyn Venter

Melodie Pieterse

Ds.Barry v Wyk

 

0818216184

0827851509

0724185890

0840996669

0833995269

0834301231

0785934449

 
Kinderkerk Amanda Sadie 0839425735  

Login Form