Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Gebedsversoeke kan by die kerkkantoor ingehandig word.

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Frikkie Botha  0827779503 Neels Mathee 0845141897
Tineke Botha 0734029777 Albert Mitchell 0720559563
Sally Coetzee 0724989612 Dave Pretorius 0834800870
Gert Coetzee 0832901033 Johan Schultz 0836605031
Nella Coertze 0825746730 Nellie Schlebusch 0568177200
Frikkie & Letitia Botha 0794977231 Marina Smith 0729977036
Ben Reynders  0834050705    

 Innige simpatie word betoon met die familie en vriende van: