Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Frikkie Botha  0827779503 Neels Mathee 0845141897
Tineke Botha 0734029777 Albert Mitchell 0720559563
Gert Coetzee 0832901033 Dave Pretorius 0834800870
Nella Coetzee 0825746730 Dawn Rall 0722549891
Sally Coertze 0724989612 Ben Reynders 0834050705
Stephanie de Lange 0836605907 Nellie Schlebusch 0568177200
Piet Duvenhage 0829200713 Van JvRensburg 0768359840 
Chrissie Erasmus (Hermien se ma) 0836625130 Johan Schultz 0836605031
Frikkie en Letitia Botha 0794977231 Marina Smith 0729977036
Caty Esterhuizen 0568114297 Ann (dogter v Elma Murphy)  

 

 * Die roudiens van Sarie van Niekerk vind DV plaas op Saterdag, 9 Mei by NGK Parys-Wes

* Ons innige simpatie met die familie van Hannie Herst wat op 2 April oorlede is.