Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marina Smith   Dini Prinsloo  
Koos Hoffman   Hein Treptow  
Alta Uys   Hennie v Brakel  
Mike&Alna Trollip se skoondogter, Juanita   Anna v Brakel  
Sonia Schlebusch   Mickey Heese  
Dinkels Schultz   Carina Theunissen (Yolanie von Malitz se suster)  
Willie Hoffmann      

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

* Saal en Amanda de Jager en familie met die afsterwe van Saal se vader, Coen de Jager