Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Neels Mathee   Piet Beukes  
Johnny van Brakel   Alna Trollip  
Hein Traptow   Albert Mitchell  
Mientel van Zyl   Lieb Opperman  
Annatjie Lotter   Ben van Eeden  
Andre van Heerden   Marne Prinsloo  
Jaco Botha   Lukas Meyer  
Jasper van Litzenborgh   Anna van Brakel  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

 * Bryks en Lisa Olivier en familie met die afsterwe  van Bryks se broer

* Jackie Vermaak en familie met die afsterwe van hul vader, Kallie Hammond