Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marie-Louise de Vries   Gert Coetzee  
Marie du Toit   Elna du Preez  
Frikkie Botha   Mientel van Zyl  
Abe Kempen   Hein Treptow  
Neels Mathee   Alna Trollip  
Jaco Botha   Anna v Brakel  
Albert Swartz   Marietjie (Hermien se suster)  
Ellie van Rensburg   Helena Scholtz  
Prof Sybrand Strauss   Walda Strauss  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: