Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marina Smith    Nellie Schlebusch   
Koos Hoffman    Jannie Meuwesen   
Grieta Benade    Ds.Sarel Church   
Mike&Alna Trollip se skoondogter, Juanita    Ben& Hannie van Eden   
Cecile de Milander (dogter van Japie& Nella Coetzee)    Mickey Heese   
Elize (Marie Lombard se dogter)    Corrie Bezuidenhout   
Una Erasmus    Eleanor Coetzee   
Bettie Coetzee    Abe Kempen   
Reinhard (Frances Opperman se seun)   Thys van Zyl  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: