Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marie-Louise de Vries   Dini Prinsloo  
Heila Botha   Elna du Preez  
Frikkie & Laetitia Botha   Cecile de Milander  
Abe Kempen   Hein Treptow  
Neels Mathee   Alna Trollip  
Jaco Botha   Anna v Brakel  
Albert Swartz   Marietjie (Hermien se suster)  
Ellie van Rensburg   Louise Jouber  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

 * Pieter en Amanda Sadie en familie mt die afsterwe van Amanda se moeder, Helena Scholtz