Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Pieter vd Hoven   Santa Kukard  
Ann Taljaard   Bettie Coetzee  
Jan Engelbrecht   Sybrand & Walda Strauss  
Elsa Enslin   Ina Mulder  
Alwyn Pieterse   Alna Toliip  
Marina Smith   Koos Hoffmann  
Kobus Cronje   Hannes de Wet  
Mickey Heese   Nella Coetzee  
Willie Hoffmann      

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

 * Braam Celliers en familie met die afsterwe van sy eggenoot, Isamarie

* Alet Verwey en familie met die afsterwe van haar swaer