Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Gebedsversoeke kan by die kerkkantoor ingehandig word.

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Frikkie Botha  0827779503 Neels Mathee 0845141897
Tineke Botha 0734029777 Albert Mitchell 0720559563
Frikkie & Lititia Botha 
0794977231 Ina Mulder 0797024049
Johan Schultz 0836605031 Dave Pretorius 0834800870
Caty Esterhuizen 0568114297 Jannie Pretorius 0826735990
Van JvRensburg 0768359840 Nellie Schlebusch 0568177200
Alna Trollip 0842405752 Marina Smith 0729977036
    Ita Schoeman 0840664444

 Innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: