Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marina Smith   Dini Prinsloo  
Koos Hoffman   Gert Bruwer  
Grieta Benade    Willie Hoffmann  
Mike&Alna Trollip se skoondogter, Juanita   Ester Reynecke  
Sonia Schlebusch   Mickey Heese  
Alwyn Pieterse   Carina Theunissen (Yolanie von Malitz se suster)  
Dawn Rall   Corrie Bezuidenhout  
Annatjie&Gert Coetzee se skoondogter   Gert Coetzee  
Elna de Beer   Danie de Lange  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: