Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Adri Beckman   Rina Olivier  
Kobus Benadie   Alwyn Pieterse  
Bettie Coetzee   Marina Smith  
Kobus Cronje   Jan Pieterse  
Jan & Lencia Engelbrecht   Sybrand & Walda Strauss  
Elsa Enslin   Alna Trollip  
Mickey Hees   May Uys  
Ina Mulder   Andrea vd Schyff  
Anneri Haasbroek & Babs Higgs   Kobie Coetzer, suster van Koekie v Niekerk  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

 * Familie en vriende van Danie Nel. Roudiens, 26 Junie 2024 om 11:00