Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

 

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Marina Smith   Cecile de Milander  
Louis van Zyl   Hein Treptow  
Alta Uys   Hennie v Brakel  
Mike&Alna Trollip se skoondogter, Juanita   Anna v Brakel  
Coen de Jager   Mickey Heese  
Dinkels Schultz   Carina Theunissen (Yolanie von Malitz se suster)  
Willie Hoffmann    Dini Prinsloo  
Cobus Myburgh se suster    Koekie v Niekerk  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: