Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Neels Mathee   Piet Beukes  
Marie du Toit   Alna Trollip  
Hein Traptow   Albert Mitchell  
Mientel van Zyl   Van JvRensburg  
Annatjie Lotter   Ben van Eeden  
Annatjie Coetzee   Marne Prinsloo  
Jaco Botha   Marian Otto  
Jasper van Litzenborgh   Anna van Brakel  

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate: