Ned. Geref. Gemeente Parys-Wes

Indien jy van 'n lidmaat weet wat siek is of deur 'n moeilike tyd gaan, kontak asb die kerkkantoor!

 

Lief en Leed

 

Kom ons dink hierdie week in ons gebede aan die volgende mense.  Bel of stuur 'n boodskap om te bemoedig en te wys ons gee om.

 

Neels Mathee    Piet Beukes  
Johnny van Brakel   Hannes de Wet  
Hein Traptow   Jannie Meuwesen  
Mientel van Zyl   Lieb Opperman  
Willie Pieterse   Ben van Eeden  
Alna Trollip   Dorette/Alice (Sasolburg kinderhuis)  
Pat vd Schyff    Joan James  
Piet en Corrie Muller      

 

 Ons innige simpatie word betoon met die volgende lidmate:

* Neels en Noline Claassen met die afsterwe van hul seun